top of page

Store Policy

USLOVI KUPOVINE I ISPORUKE

Poštovani korisnici, molimo vas da prije korišćenja naše Internet prodavnice, pažljivo pročitate uslove kupovine i isporuke. Svako korišćenje Internet prodavnice i kupovina putem iste, znači da ste ove uslove pročitali i da ste u cjelosti saglasni sa njima.

DOT doo zadržava pravo da bez prethodnog obavještavanja vrši izmjene i dopune ovih Uslova kupovine I isporuke.

Ovi uslovi definišu postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata, odnosno reklamacije robe ponuđene na našim stranicama.

Opšti uslovi kupovine

Prodavac je:

DOT doo Podgorica

PIB: 02887517
PDV: 30/31-11396-1
ŽR Hipotekarna banka: 520-31039-78
ŽR NLB: 530-20797-90

Adresa:

Rogami, ulica treća br 5,

81000 Podgorica

​Tel: +382 20 220 674

Email: dot@t-com.me

Kupac robe je posjetilac DOT doo web shop-a koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u korpu, plati e-banking servisom, virmanom (uplatnicom) u banci ili pošti i pošalje narudžbinu Prodavcu, ili pošalje narudžbinu, pa artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

 • Kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavca putem web shopa https://www.dotmne.com/.

 • Prodajna cijena robe je naznačena uz svaki artikal, cijene su sa PDV-om.

 • Valuta je euro (€).

 • Istaknute cijene u web shopu važe isključivo za kupovinu putem interneta.

 • Naziv i glavna svojstva proizvoda se nalaze na u opisu svakog proizvoda

Da biste se registrovali i mogli koristiti usluge Internet prodavnice kompanije DOT doo (u daljem tekstu Prodavac), morate imati navršenih 18 godina. Prilikom registracije, korisnik kreira jedinstvenu lozinku za pristup Internet prodavnici. Kao registrovani korisnik (u daljem tekstu Kupac), imate mogućnost brze kupovine, pregleda svih ostvarenih porudžbina i kreiranja lista omiljenih proizvoda. 

Kupac snosi odgovornost za tačnost ustupljenih podataka prilikom registracije i kupovine proizvoda na sajtu https://www.dotmne.com/

Kupac je odgovoran za sve aktivnosti i porudžbine koje su napravljene sa njegovog naloga (profila). U slučaju da posumnjate da je došlo do zloupotrebe Vašeg naloga, molimo Vas da kontaktirate Prodavca na dot@t-com.me  i prijavite problem, ili da promijenite lozinku, prilikom prijave na sajt ili u podešavanjima Vašeg profila.

Porudžbina

Nakon potvrde porudžbine, Kupac dobija konfirmacioni email kojim se potvrđuje da je porudžbina primljena. Prodavac će se postarati da u što kraćem roku provjeri raspoloživost poručenih artikala i obavijesti korisnika o statusu porudžbine. 

Ukoliko želite robu možete naručiti putem telefona 020 220 674 ili putem e-maila: dot@t-com.me. Radno vrijeme službe telefonske prodaje je radnim danima od 08:00 h do 16:00h.

Prilikom sastavljanja narudžbe potrebno je ostaviti sve tražene neophodne podatke:

 • Ime i prezime

 • Email i kontakt telefon

 • Mjesto i poštanski broj

 • Ulica i broj

 

Takođe je potrebno da potvrdite da ste se upoznati sa DOT doo uslovima kupovine i isporuke i DOT doo polisom privatnosti na našem sajtu, te da ste sa istima saglasni.

Rok isporuke robe je do 3 radna dana  od trenutka kad DOT doo primi uplatu na svoj žiro račun. Procijenjeno vrijeme dostave može biti i duže od naznačenog, ukoliko naručeni proizvodi nijesu trenutno dostupni ili ste potvrdu o online kupovini dobili u toku vikenda  ili državnih praznika.

Prodavac se obavezuje da Kupce blagovremeno obavijesti o kašnjenju i statusu porudžbine putem emaila ili telefonski.

Dostava

Dostavu robe u ime Prodavca obavlja služba dostave i moguća je samo na teritoriji Crne Gore. Troškove dostave snosi Prodavac. Ako Kupac ne primi robu u očekivanom vremenu, ima pravo da o tome obavijesti Prodavca putem emaila.

Prodavac se obavezuje da će isporučiti sve naručene artikle koje u trenutku isporuke ima na lageru. Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti da isporuči bilo koji od poručenih proizvoda, kontaktiraće Kupca telefonom ili emailom po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda.

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajne manipulacije ne budu oštećeni. Kupac je dužan da provjeri stanje pošiljke prilikom preuzimanja i da u slučaju oštećenja odmah reklamira proizvod dostavljaču (zaposleni firme koja vrši dostavu), kao i da odbije preuzimanje robe na kojoj su vidljiva oštećenja.

Načini plaćanja

Kupac može izvršiti plaćanje robe na sledeći način:

 • opštom uplatnicom / virmanom / e-bankarstvom na:

  • ŽR Hipotekarna banka: 520-31039-78

  • ŽR NLB: 530-20797-90

Reklamacije /Povrat

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sljedećim slučajevima:

 • Ako je isporučena roba koja nije naručena
  Ako isporučena roba ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

 • Ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Zakonska odgovornost DOT doo ne postoji ako isporučena roba:

 • odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vrijeme zaključenja ugovora;

 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste

 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

 

 • Postupak reklamacije
  Kupac može izjaviti prigovor zbog nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga putem e-maila: dot@t-com.me ili pismeno na adresu DOT doo, Rogami, ulica treća br. 5, 81000 Podgorica. Uz Prigovor priložite račun, kopiju računa ili drugi dokaz o kupovini. Nesaobrazan proizvod nam možete poslati putem kurirske službe Pošte Crne Gore. Najkasnije, u roku od 8 dana od prijema prigovora DOT doo će da odgovori u pisanoj formi na papiru ili trajnom mediju sa izjašnjenjem o sadržini zahtjeva iz prigovora i prijedlogom za njegovo rješavanje.

 • 5.2 Pravo na jednostrani raskid ugovora
  U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ovlašćeni ste da jednostrano raskinete ugovor zaključen na daljinu ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma prijema robe. Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sljedeće: popunite i pošaljite Obaveštenje za jednostrani raskid Ugovora na dot@t-com.me i nakon naše potvrde o prijemu popunjenog obrasca, pošaljite popunjen Obrazac sa kompletnim proizvodom i računom na adresu: DOT doo, Rogami, ulica treća br. 5, 81000 Podgorica.
  Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obavještenje za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su *nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži sa svim dodacima i pratećom dokumentacijom (garantni list, uputstva itd.).
  Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom Kupca, odbiće se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.​
  Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.
  Troškove transporta prilikom Jednostranog raskida Ugovora snosi Kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahtjeva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtjev. DOT doo će najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od prijema obrasca za odustanak Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine/maloprodajnog računa.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora zaključenog na daljinu, ako je:

 • ugovor o uslugama Prodavac u potpunosti izvršio, a izvršenje je započeto uz prethodni izričit pristanak potrošača i njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora;

 • predmet ugovora roba ili usluga čija cijena zavisi od promjena na finansijskom tržištu koje su van uticaja Prodavca, a koje mogu nastupiti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;

 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je prilagođena Kupcu;

 • predmet ugovora zapečaćena roba koja iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostavljanja;

 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostavljanja neodvojivo pomiješana sa drugim stvarima;

 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio ili videosnimaka, odnosno računarskih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom mediju ako je izvršenje ugovora započeto uz prethodni izričiti pristanak Lupca i uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da pristankom gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dužni ste sami snositi troškove povrata proizvoda ako koristite svoje pravo na jednostrani odustanak od ugovora.

Kupac smije pregledati i isprobati primljen proizvod samo u opsegu koji je nužno potreban za utvrđivanje stvarnog stanja (prirode, karakteristike, funkcionalnost proizvoda), na isti način kako se to obično izvodi u prodavnicama. Svako testiranje koje odstupa od navedenog podrazumjeva se kao korišćenje proizvoda, što znači da kupac time gubi pravo na raskid ugovora.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje nastane u rukovanju robom, osim umanjenja vrijednosti potrebnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Preporučujemo Vam:

 • da dobro pogledate karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi prilikom izbora proizvoda

 • da ne preuzimate proizvod ako je ambalaža oštećena, nego dostavljaču skrenete pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati nama, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
  ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda

 • da pregledate proizvod i ako ima vidljivih oštećenja ( npr. slomljen je dio, ogreban proizvod što je nastalo uslijed transporta ili skladištenja ) što prije nas obavijestite i vratite proizvod bez prethodnog korišćenja

 • ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte ga ( npr. aktivirajte električni uređaj, pregledajte funkcionalnost igračke, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte odgovara li model tonera prije otvaranja zaštitnih mehanizama ) i ako niste zadovoljni možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti

 • da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktirate ovlašćeni servis jer bez toga će svaki neovlašćeno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda.

 

Politika privatnosti

DOT doo cijeni privatnost svojih korisnika, zato čuvanju Vaših ličnih podataka posvjećujemo izuzetnu pažnju. Prikupljamo samo osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za kvalitetno poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima. Korisnicima dajemo mogućnost izbora i odluke da li žele da se brišu ili ne sa naše e-mail liste koja služi za marketinške kampanje. 

Posjetom i registracijom  na DOT doo Web Shop stranici, prijavom na naš newsletter, posjetom našim društvenim mrežama, kontaktiranjem DOT doo elektronskom poštom, komunikacijom preko Web Shop Chat-a naručivanjem artikla telefonom ili učestvovanjem u nagradnoj igri u organizaciji DOT doo prihvatate i saglasni ste sa DOT doo Polisom privatnosti.

DOT doo se obavezuje da štiti Vašu privatnost i garantuje upotrebu ostavljenih informacija u skladu sa Polisom Privatnosti.

Svi podaci koje ostavite na na našem web shopu se čuvaju u skladu sa zakonskom regulativom.

 

Sakupljeni podaci mogu biti upotrijebljeni za:

 • Provjeru i isporuku narudžbi

 • Pružanje podrške Kupcu

 • Pomoći pri sprečavanju prevara

 • Administraciju nagradnih igara

 • Vođenje istorije kupovine

 • Slanje informativnih I promotivnih materijala.

 • Obradu zahtjeva za reklamaciju kupljenog artikla

 • Obradu zahtjeva za zamjenu naručenog artikla ili raskida jednostranog ugovora.

 

Obavještenje o mogućnostima I postupcima vansudskog rješavanja potrošačkih sporova

 

Shodno odredbama člana 61 stav 3 tačka 20 Zakona o zaštiti potrošača (”Službeni list CG”002/14, 006/14, 043/15, 070/17 i 67/19) (u daljem tekstu: ZZP), DOT doo Podgorica, svoje potrošače koji robu kupuju preko interneta obavještava o mogućnosti vansudskog rješavanja potrošačkih sporova. Postupak rješavanja vansudskog potrošačkog spora može da pokrene samo potrošač. Postupak se može pokrenuti kod Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova pri Privrednoj komori Crne Gore i to u slučaju kada trgovac odbije prigovor potrošača. Kontakt podaci Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova: Ul. Novaka Miloševa br. 29/II, Podgorica 81000, www.privrednakomora.me

Porudzbina
nacin placanja
bottom of page